Tuesday, 2 February 2016

Seloka

Seloka  atau  Pantun  Berkait.
Seloka  ialah  pantun  berkait,  yang  terdiri  dari empat  baris  sebait,
seluruh  baitnya  berhubungan  satu  sama  lain.

syarat-syarat  seloka;

1. terdiri  lebih  dari  satu  bait.
2. setiapa  bait  terdiri  dari  empat  baris.
3.bersajak  AB-AB,  baris  kedua  dari  bait  kesatu  menjadi
baris  kesatu  pada  bait  kedua.
4. dan seturusnya.

contoh  Seloka;

tanam  melati  di  rumah-rumah
Ubur-ubur  sampiran  dua
kalau  mati  kita  bersama.
satu  kubur  kita  berdua.
ubur-ubur  sampiran  dua.
tanam  melati  di susun tangkai.
satu  kbur  kita  berdua.
kalau  boleh  bersusun  bangkai.....

No comments:

Post a Comment

Larangan Bagi Orang yang Sedang Junub

 Bagi mereka yang sedang berjunub yakni, mereka yang masih berhadas besar  tidak  boleh melakukan hal-hal; 1. melaksanakan  sholat 2. me...